lten

2019 m. sausio  mėn.  

 16 d. Klaipėdos miesto ikimokyklinių  įstaigų direktorių pasitarimas

18 d. Direkcinis pasitarimas:

1. Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais 2018 m. Planai 2019 m.

2. Finansinė ataskaita, tėvų mokesčių surinkimas  už 2018 m.

30 d. Bendruomenės pasitarimas. 1. Vidaus ir darbo tvarkos taisyklių aptarimas.

  9 d. Direktoriaus pavaduotojos ugdymui Aidos Gedrimienės veikla KPŠKC Ikimokyklinio ugdymo įstaigų direktorių pavaduotojų ugdymui būrelio taryboje.