DĖKOJAME PARĖMUS IR KVIEČIAME SKIRTI 2 PROCENTUS Dėkojame visiems lopšelio-darželio „Giliukas“ vaikučių tėveliams, darbuotojams, jų draugams, giminėms, kurie 2 procentus savo pajamų mokesčio skiria mūsų darželiui. Parama mums labai svarbi: atnaujinamos ugdymo priemonės, žaislai, gražinama ir turtinama grupių ir lauko žaidimų aikštelių aplinka. (Im. kodas 190434894) Prašome skirti 2 procentus savo pajamų mokesčio 2019 m. už 2018 m.
lten
Antradienis, Kovas 19, 2019

herbas     Klaipėdos miesto
    savivaldybės biudžetinė įstaiga

 Klaipėdos lopšelis-darželis „Giliukas"
Telefonai: (8 46) 490095,
Adresas: Turistų g. 30, LT-92281 Klaipėda
El.p.: giliukas1@gmail.com
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
Įstaigos kodas: 190434894
Įstaigos darbo laikas:
I-IV 8.00 - 12.00; 12.45 - 17.00 val.
V 8.00 - 12.00; 12.45 - 15.45 val.

 

 

 

    MŪSŲ ŠŪKIS:

 "Svarbu yra, kad žmogus būtų sveikas, protingas, bet svarbiausia, kad jis būtų dorovingas"(Šatrijos Ragana)

    Trumpa istorija.

•  vaikų lopšelis-darželis Nr.53 įkurtas 1974 metais, buvo skirtas vaikams su aprimstančiomis tuberkuliozės formomis.
• Po 10 metų lopšelis-darželis reorganizuotas vaikams dažnai sergantiems kvėpavimo takų ligomis.
• 1993 metais įstaiga pavadinta Klaipėdos sanatorinis lopšelis-darželis ,,Giliukas".
• 2007 metais gaisras sustabdė įstaigos veiklą.
• 2008 metais po remonto atnaujinta įstaiga pradėjo veiklą.

2012 metais įstaiga pavadinta Klaipėdos lopšelis-darželis "Giliukas".

 ( Specializuotas)  Skirtas vaikams dažnai sergantiems kvėpavimo takų ligomis

    Apie mus.

  Klaipėdos lopšelis-darželis „Giliukas" yra neformaliojo švietimo mokykla, savivaldybės institucija priskiriama ikimokyklinio ugdymo mokyklų tipui, paskirtis -specializuota įstaiga, vaikams dažnai sergantiems kvėpavimo takų ligomis. Įgyvendinamas "Vaikų sveikatos priežiūros planas", reabilitacinės priemonės: kinezioterapija ir fizioterapija, masažai Sveikatos reabilitaciją atlieka medicinos specialistai, masaruotojas. Vaikų grupės komplektuojamos atsižvelgiant į vaikų amžių. Lopšelio-darželio „Giliukas" ikimokyklinio ugdymo(si) programos turinio pagrindą sudaro vaiko bendrųjų kompetencijų ir gyvenimo įgūdžių ugdymas, siekiant vaiko sveikatos puoselėjimo, saviraiškos galimybių ugdymo(si) procese. Vykdomos neformaliojo ugdymo programos: "Sveikos gyvensenos ugdymo"ir "Kūno kultūros ugdymo".„Giliuko" mokytojai, įgiję aukštas kvalifikacines kategorijas, žingeidūs, atviri naujovėms, ieškantys efektyvių darbo formų, gerinantys pedagoginio proceso kokybę, įgyvendinantys ilgalaikius sveikatingumo, ekologinį, kalbos, meninį, muzikinį, teatrinės veiklos, pilietinio ugdymo projektus, temines – kūrybines savaites, gebantys skleisti pozityviąją darbo patirtį , vedantys autorinius seminarus mieste. Įstaigoje teikiama specialiojo pedagogo (logopedo) pagalba. Specialiųjų poreikių vaikai integruojami į įprastos raidos vaikų grupes. Įstaigoje sudarytos sąlygos ugdytis tautinių mažumų ir socialinės atskirties vaikams. Veikia 10 grupių. Iš jų 2 lopšelio,6 darželio ir 2 priešmokyklinio ugdymo grupės. Ugdymo modelis – 12 val.( Vaikų priežiūros paslauga) ir 10,5 val. Ugdomosios veiklos prioritetai: vaikų, dažnai sergančių kvėpavimo takų ligomis, sveikatos stiprinimas, ekologinis, pilietinis, ugdymas, meninė vaikų saviraiška. Įstaigoje suburtas vaikų vokalinis ansamblis „Šypsenėlė". Papildomas ugdymas : teatrinis , choreografija,  sportinis: krepšis, karate, anglų kalba. Įrengti: Ugdymo (si) saugaus eismo ugdymo, deguonies kokteilių, vaistažolių arbatos kambariai, muzikos ir kūno kultūros salės, masažo , fizioterapijos kabinetai. Veiklos paskirtis - padėti šeimai, ugdyti vaiką, tenkinti tėvų lūkesčius ir poreikius: saugoti ir stiprinti vaikų, dažnai sergančių kvėpavimo takų ligomis, sveikatą, siekti darnaus bendravimo ir bendradarbiavimo tėvų  su pedagogais, užtikrinant vaikų ugdytinų kompetencijų ir gyvenimo įgūdžių įgijimą. „Giliukas"-ugdymo įstaiga esanti arti Baltijos jūros. Tenkinant poreikį pažinti artimiausią aplinką, vaikams sudaromos sąlygos susipažinti su: Girulių mišku, kopomis, paplūdimiu, geležinkelio stotimi, traukiniais, radijo ir televizijos bokštu, kempingu. Pušynų oras gydo vaikus, dažnai sergančius kvėpavimo takų ligomis.

 

 

 

  Giliukas      Mieli tėveliai (globėjai),                                                               

       Suteikite savo vaikams galimybę augti sveikoje, ekologiškai švarioje aplinkoje, nuostabios gamtos prieglobstyje Giruliuose. Dėkinga įstaigos geografinė padėtis (jūra, miškas, tyras oras) atveria plačiausias galimybes vaikų ugdymui, sveikatos stiprinimui. Išvykos prie jūros, sveikatingumo dienos, šventės gamtoje... - tai mūsų ugdytinių gyvenimo kasdienybė. Kvalifikuotos pedagogės, geras aptarnaujantis personalas, šiltos, jaukios patalpos, puikiai paruošta ugdomoji aplinka - tai mūsų "Giliukas".

     Teikiamos nemokamos medicininės paslaugos vaikams. Tai visų rūšių gydomasis kūno masažas, kojų hidromasažas; brontex, vaistažolių inhaliacijos; šildymai-bioptron, infroraudonieji spinduliai; gydomoji ir kvėpavimo mankšta; deguonies kokteiliai, vaistažolių arbatos,  jonizacija, vitaminizacija, sveikatingumo takelis, kūno kultūra.

Darbo laikas grupėse:      

 • Devynios grupės dirba nuo 7 val. 30 min. iki 18 val.
 • Viena "Boružėlių" grupė dirba nuo 7 val. iki 19 val. 

(1,5 val.tėvų apmokamas prailgintas laikas priežiūrai).

2019 m. kovo mėnesį nuveiksime daug darbelių:

 • kovo mėnesį vaikai nupieš piešinius parodai „Per saulėtą mano šalį“ įstaigos koridoriuje, kad pasidžiaugtų vaikučių darbeliais visi atvykę.
 • kovo mėnesį įstaigos interjero puošybos darbo grupė ir grupių mokytojai papuoš langus pavasario tematika.
 • kovo mėnesį vaikai nupiešė kūrybinius darbus ikimokyklinio ugdymo įstaigų vaikų piešinių parodai „Saulutė beldžiasi į žemę“ Klaipėdos vaikų ligoninės mažiesiems pacientams ir lankytojams pradžiuginti.
 • kovo-rugsėjo mėnesiais priešmokyklinės „Boružėlių“ grupės vaikai eksponuoja kūrybinius darbus parodoje pavasario tematika.
 • iki kovo 6 d. Eksponuojame kilnojamą Klaipėdos lopšelio-darželio „Puriena“ organizuojamą nuotraukų parodą „Sniego diena“, skirtą pasaulinei sniego dienai paminėti, dalyviai: l.-d. „Rūta“, l.-d. „Puriena“, l.-d. „Giliukas“, m.-d. „Varpelis“ įstaigos fojė. iki 11 d. pilietinio ugdymo projekto grupė „Gimtinės spalvos“ paruoš stendinę medžiagą tėvams Vasario 16-osios dienai.
 • nuo vasario 25 iki kovo 1 d. organizuojame sveikatingumo ugdymo projekto „Augu sveikas ir saugus“ teminę savaitę emocinei vaikų sveikatai stiprinti – „Padovanok šypseną draugui“.
 • 1 d. 9.30 val. organizuojama atvira komunikacinė-pažintinė-meninė ugdomoji veikla „Varpelių“ grupėje - ,,Svečiuose pas Snieguolę ir septynis nykštukus“ pradedančioms dirbti kolegėms.
 • kovo-balandžio mėnesiais organizuosime grupių gamtamokslinės erdvės kūrimą „Žalioji palangė“ (vaikai su tėveliais ir grupių mokytojom inicijuos augalėlių auginimą).
 • 1-4 d. interjero puošybos ir meninio ugdymo projekto kūrybinės darbo grupės organizuos Morės gamybą ir eksponuos įstaigos fojė.
 • 5 d. 10.00 val. organizuosime nuo ankstyvo ryto Užgavėnes, šventinis rytmetis lauke „Žiema, žiema, bėk iš kiemo“, Užgavėnių persirengėlių Kanapinio ir lašininio eisenos procesija ir Morė.
 • 6 d. pilietinio ugdymo projektas „Gimtinės spalvos“ paruoš stendinę medžiagą įstaigos fojė Kovo 11-osios dienai.
 • nuo kovo 6 iki 15 d. pilietinio ugdymo projekto „Gimtinės spalvos“ darbo grupė organizuos teminę-kūrybinę savaitę:
 • vasario 7 d. 10.00 val. Lietuvos valstybės nepriklausomybės atkūrimo dienos paminėjimo šventinis rytmetis „Dainų ir šokių pynė“ su socialiniais partneriais - „Smeltės“ progimnazijos mokiniais, skirtas Kovo 11-osios paminėjimui
 • vasario-kovo mėnesiais organizuosime vaikų ir tėvų edukacinę veiklą-parodą įstaigos fojė – Lietuvos žemėlapio kūrimas „Mano tėvelių kilimo šaknys“.
 • 8 d. meninio ugdymo mokytoja su „Pelėdžiukų“ grupės ugdytiniu Gražvydu Janušausku ir mama ruošiasi dalyvauti Lietuvos vaikų ir moksleivių – lietuvių liaudies kūrybos atlikėjų konkurse „Tramtatulis“.
 • kovo mėnesį logopedas paruoš informacinę medžiagą „Kodėl svarbus kalbinis kvėpavimas“.
 • 13 d. 10.00 val. organizuojama judri veikla lopšelyje-darželyje „Giliukas“ – „Judėkime kitaip“ su socialiniais partnerio darželio „Gintarėlis“ ugdytiniais.
 • 18 d. 17.00 val. meninio ugdymo mokytoja organizuos vaikus dalyvavauti ikimokyklinio ugdymo įstaigų jungtiniame koncerte „Vaikų muzikinės išdaigos“, pamintėti Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai žvejų kultūros rūmuose.
 • iki 18 d. ruošiamės dalyvauti Klaipėdos lopšelio-darželio „Inkarėlis“ organizuojamoje respublikinėje fotonuotraukų parodoje „Vaikai sveikina žemę“, skirtai Žemės dienai paminėti.
 • 19 d. 10.00 val. priešmokyklinės „Pelėdžiukų“ grupės vaikai išvykoje „Švyturio“ arenoje susipažins su sporto šakomis – krepšiniu.
 • 20 d. 9.20 val. organizuojama atvira komunikacinė-pažintinė-meninė ugdomoji veikla „Viščiukų“ grupėje - „Vaikų kelionė po pasaką „Lapė, strazdas ir varna“ įstaigos mokytojams.
 • kovo mėnesį organizuosime Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato bendruomenės pareigūnų saugaus eismo edukacinę veiklą vaikams susitikimas su policijos bičiuliu Amsiumi. (data tikslinama).
 • kovo mėnesį organizuosime priešmokyklinio ugdymo grupių išvykas į Klaipėdos priešgaisrinę ir gelbėjimo valdybą. (data tikslinama).
 • kovo mėnesį priešmokyklinukų ir vyresniųjų grupių prisijungimas prie iniciatyvos ,,Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ“.
 • kovo mėnesį ekologinio projekto grupė parengs informacinį stendą Tarptautinei Žemės dienai paminėti.
 • nuo 18 d. iki 22 d. ekologinio ugdymo projekto grupė organizuos teminę-kūrybinę savaitę ir vaikų kūrybinių darbų parodą – „Mūsų žydroji planeta Žemė“-
 • Filmų apie Žemę ir ekologiją peržiūra ugdymo kabinete.
 • kovo mėnesį logopedė organizuos kūrybinių foto darbų parodą „Žodis vaiko lūpose“ (vaikų ir tėvų bendravimas namie).
 • 29 d. 9.30 val. KPŠKC seminaras įstaigoje tema: „Vaikų kalbos ugdymą (si) skatinantys inovatyvūs metodai ir būdai taikomi įvairioje ugdomojoje veikloje“ (6 akademines val.) miesto mokytojams.
 • kovo-balandžio mėnesiais vaikų ekskursijos į Girulių biblioteką „Kur gyvena knygos?“.
 • Paruošė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Aida Gedrimienė.

linija

TĖVELIŲ DĖMESIUI

INFORMACIJA DĖL PRIĖMIMO Į MOKYKLAS 2019–2020 MOKSLO METAMS

               Pranešame, kad Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-01-25 įsakymu Nr. AD1-183nustatyta, kad prašymai mokytis 2019–2020 mokslo metais,prisijungus prie Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainės (www.klaipeda.lt) paskyros „Priėmimas į mokyklas“, pradedami registruoti:

– nuo š. m. vasario 7 d. 10 val. į I–IV gimnazines klases,
    9–10 jaunimo ir specialiąsias klases,
    I–III socialinių įgūdžių ugdymo klases;
– nuo š. m. vasario 12 d. 10 val. į 6–8 klases;
– nuo š. m. vasario 19 d. 10 val. į 5 klases;
– nuo š. m. vasario 26 d. 10 val. į 2–4 klases;
– nuo š. m. kovo 5 d. 10 val. į 1 klases.

Prašymai Sistemoje registruojami, pradedant lankyti mokyklą, ją keičiant arba toje pačioje mokykloje, pereinant mokytis pagal aukštesnio lygmens ugdymo programą (iš priešmokyklinio į pradinio, iš pradinio į pagrindinio, iš pagrindinio į vidurinio).

 Aktualiausia su priėmimu 2019–2020 mokslo metams susijusi informacija skelbiama Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainės titulinio puslapio paskyroje „Priėmimas į mokyklas“. 

***

 2019 m. vasario mėnesį nuveiksime daug darbelių:

 

 • sausio mėnesį vaikai nupiešė piešinius parodai „Žiemos pasaka“ įstaigos koridoriuje, kad pasidžiaugtų vaikučių darbeliais visi atvykę.

 • sausio-vasario mėnesiais priešmokyklinės „Pelėdžiukų“ grupės vaikai eksponuoja kūrybinius darbus parodoje žiemos tematika.

 • nuo gruodžio 14 d. iki kovo 5 d. vaikai nupiešė kūrybinius darbus ikimokyklinio ugdymo įstaigų vaikų piešinių parodai „Mano piešinyje gyvena Lietuva. Kalėdinis sapnas“ skirtai Lietuvos Valstybės atkūrimo šimtosioms metinėms paminėti Klaipėdos vaikų ligoninės mažiesiems pacientams ir lankytojams pradžiuginti.

 • vasario 8 d. 13.30 val. Mokytojų metodinis susirinkimas:

 

 1. Metraščio kūrybinės darbo grupės pristatymas – „Lopšelio-darželio „Giliukas“ 2018 m. veiklos akimirkos“.

 2. Elektroninio dienyno „Mano darželis“ ugdymo planavimo perspektyvos. (vaikų saugaus eismo ugdymo kambary)

 

 • iki vasario 11 d. organizuosime lietuvių kalbos ugdymo projekto „Keliaujame kalbos takeliu“ teminę-kūrybinę savaitę:

 

 • vasario 4 d. „Nykštukų“ ,,Šimtakojų”, „Pelėdžiukų“ grupių vaikai dalyvaus pramogoje sporto salėje ,,Ką darau, tą sakau“

 • vasario 6 d. „Boružėlių” grupės priešmokyklinukai;

 • šeimos kūrybinių darbų paroda „Baltos lankos, juodos avys. Kas išmano, tas jas gano. Kas?“;

 • pristatoma stendinė informacija tėvams apie kalbos ugdymo galimybes „Kuo aš galiu padėti savo vaikui?“ fojė;

 

 • sausio-gruodžio mėnesiais organizuosime vaikų kalbos, posakių rubrikas „Mažųjų auksinės mintys“.

 • 12 d. 9.00 val. logopedo prevencinė komunikacinė veikla „Šimtakojų“ grupėje – „Liežuvio diena“.

 • iki 11 d. pilietinio ugdymo projekto grupė „Gimtinės spalvos“ paruoš stendinę medžiagą tėvams Vasario 16-osios dienai.

 • nuo vasario 11 iki 15 d. pilietinio ugdymo projekto „Gimtinės spalvos“ darbo grupė organizuos teminę-kūrybinę savaitę:

 

 • vasario 14 d. 10.00 val. Lietuvos valstybės atkūrimo dienos paminėjimo šventinis rytmetis „Pražydo gyvybės medis Lietuvai“ dalyviai vyresniųjų grupių vaikai.

 • vasario mėnesį organizuosime vaikus kūrybinių darbų parodai – „Žemaitiją Baltija skalauja“.

 • vasario mėnesį organizuosime vaikų ir tėvų edukacinę veiklą-parodą įstaigos fojė – Lietuvos žemėlapio kūrimas „Mano tėvelių kilimo šaknys“.

 

 • vasario mėnesį organizuosime vaikus dalyvauti tarptautinėje piešinių ir fotografijos darbų konkurse „Trijų spalvų istorija“, skirtame pasaulio Lietuvių metams paminėti.

 • vasario mėnesį organizuosime vaikus dalyvauti piešinių konkurse: „Nupieškime valstybės nepriklausomybės dieną pasitinkančią Klaipėdą“.

 • sausio vasario mėnesiais ekologinio projekto „Gamta - mūsų namai“ organizuojama veikla kviečianti vaikus ir bendruomenę pasirūpinti žvėreliais ir paukšteliais žiemą – „Baltasis badas“.

 • nuo vasario 25 d. iki kovo 1 d. organizuojama sveikatingumo projekto teminė savaitė emocinei sveikatai stiprinti – „Padovanok šypseną draugui“.

 • vasario 26 d. 9.15 val. atvira komunikacinė-pažintinė-meninė ugdomoji veikla „Meškučių“ grupėje - „Paskėlė atkeliavo“ (mokytojams).

 • vasario 27 d. 9.15 val. atvira pažintinė-komunikacinė-meninė ugdomoji veikla „Varpelių“ grupėje - „Skaičiukų ratukas“ (mokytojams).

 • vasario mėnesį pristatysime stendinę medžiagą fojė - „Vaiko emocinė sveikata“.

 • vasario mėnesį organizuosime Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato bendruomenės pareigūnų saugaus eismo edukacinę veiklą vaikams.

 • vasario – balandžio mėnesiais kviečiame kurti gamtamokslines erdves grupėse - „Žalioji palangė“.

Giliuko fasadas

****

raudonos rozes

Stebuklingon vaikystės šalin...

Linkime visiems šypsenos ir entuziazmo, kantrybės, puikių pasiekimų. Tegul kiekviena naujų mokslo metų diena veda mūsų vaikus į didelį kelią. Kelią, kuris kartais nulemia netgi visą žmogaus gyvenimą.

Būkime atsakingi ir kūrybiški!

***