DĖKOJAME PARĖMUS IR KVIEČIAME SKIRTI 2 PROCENTUS Dėkojame visiems lopšelio-darželio „Giliukas“ vaikučių tėveliams, darbuotojams, jų draugams, giminėms, kurie 2 procentus savo pajamų mokesčio skiria mūsų darželiui. Parama mums labai svarbi: atnaujinamos ugdymo priemonės, žaislai, gražinama ir turtinama grupių ir lauko žaidimų aikštelių aplinka. (Im. kodas 190434894) Prašome skirti 2 procentus savo pajamų mokesčio 2019 m. už 2018 m.
lten
Trečiadienis, Gegužė 22, 2019

herbas     Klaipėdos miesto
    savivaldybės biudžetinė įstaiga

 Klaipėdos lopšelis-darželis „Giliukas"
Telefonas (8 46) 49 00 95
Adresas: Turistų g. 30, LT-92281 Klaipėda
El.p. giliukas1@gmail.com
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
Įstaigos kodas 190434894
Administracijos darbo laikas:
I–V nuo 8.00 val. iki 12.00 val. ir
nuo 12.30 val. iki 16.30 val.

 

 

 

    MŪSŲ ŠŪKIS:

 "Svarbu yra, kad žmogus būtų sveikas, protingas, bet svarbiausia, kad jis būtų dorovingas"(Šatrijos Ragana)

    Trumpa istorija.

•  vaikų lopšelis-darželis Nr.53 įkurtas 1974 metais, buvo skirtas vaikams su aprimstančiomis tuberkuliozės formomis.
• Po 10 metų lopšelis-darželis reorganizuotas vaikams dažnai sergantiems kvėpavimo takų ligomis.
• 1993 metais įstaiga pavadinta Klaipėdos sanatorinis lopšelis-darželis ,,Giliukas".
• 2007 metais gaisras sustabdė įstaigos veiklą.
• 2008 metais po remonto atnaujinta įstaiga pradėjo veiklą.

2012 metais įstaiga pavadinta Klaipėdos lopšelis-darželis "Giliukas".

 ( Specializuotas)  Skirtas vaikams dažnai sergantiems kvėpavimo takų ligomis

    Apie mus.

  Klaipėdos lopšelis-darželis „Giliukas" yra neformaliojo švietimo mokykla, savivaldybės institucija priskiriama ikimokyklinio ugdymo mokyklų tipui, paskirtis -specializuota įstaiga, vaikams dažnai sergantiems kvėpavimo takų ligomis. Įgyvendinamas "Vaikų sveikatos priežiūros planas", reabilitacinės priemonės: kinezioterapija ir fizioterapija, masažai Sveikatos reabilitaciją atlieka medicinos specialistai, masaruotojas. Vaikų grupės komplektuojamos atsižvelgiant į vaikų amžių. Lopšelio-darželio „Giliukas" ikimokyklinio ugdymo(si) programos turinio pagrindą sudaro vaiko bendrųjų kompetencijų ir gyvenimo įgūdžių ugdymas, siekiant vaiko sveikatos puoselėjimo, saviraiškos galimybių ugdymo(si) procese. Vykdomos neformaliojo ugdymo programos: "Sveikos gyvensenos ugdymo"ir "Kūno kultūros ugdymo".„Giliuko" mokytojai, įgiję aukštas kvalifikacines kategorijas, žingeidūs, atviri naujovėms, ieškantys efektyvių darbo formų, gerinantys pedagoginio proceso kokybę, įgyvendinantys ilgalaikius sveikatingumo, ekologinį, kalbos, meninį, muzikinį, teatrinės veiklos, pilietinio ugdymo projektus, temines – kūrybines savaites, gebantys skleisti pozityviąją darbo patirtį , vedantys autorinius seminarus mieste. Įstaigoje teikiama specialiojo pedagogo (logopedo) pagalba. Specialiųjų poreikių vaikai integruojami į įprastos raidos vaikų grupes. Įstaigoje sudarytos sąlygos ugdytis tautinių mažumų ir socialinės atskirties vaikams. Veikia 10 grupių. Iš jų 2 lopšelio,6 darželio ir 2 priešmokyklinio ugdymo grupės. Ugdymo modelis – 12 val.( Vaikų priežiūros paslauga) ir 10,5 val. Ugdomosios veiklos prioritetai: vaikų, dažnai sergančių kvėpavimo takų ligomis, sveikatos stiprinimas, ekologinis, pilietinis, ugdymas, meninė vaikų saviraiška. Įstaigoje suburtas vaikų vokalinis ansamblis „Šypsenėlė". Papildomas ugdymas : teatrinis , choreografija,  sportinis: krepšis, karate, anglų kalba. Įrengti: Ugdymo (si) saugaus eismo ugdymo, deguonies kokteilių, vaistažolių arbatos kambariai, muzikos ir kūno kultūros salės, masažo , fizioterapijos kabinetai. Veiklos paskirtis - padėti šeimai, ugdyti vaiką, tenkinti tėvų lūkesčius ir poreikius: saugoti ir stiprinti vaikų, dažnai sergančių kvėpavimo takų ligomis, sveikatą, siekti darnaus bendravimo ir bendradarbiavimo tėvų  su pedagogais, užtikrinant vaikų ugdytinų kompetencijų ir gyvenimo įgūdžių įgijimą. „Giliukas"-ugdymo įstaiga esanti arti Baltijos jūros. Tenkinant poreikį pažinti artimiausią aplinką, vaikams sudaromos sąlygos susipažinti su: Girulių mišku, kopomis, paplūdimiu, geležinkelio stotimi, traukiniais, radijo ir televizijos bokštu, kempingu. Pušynų oras gydo vaikus, dažnai sergančius kvėpavimo takų ligomis.

 

 

 

  Giliukas      Mieli tėveliai (globėjai),                                                               

       Suteikite savo vaikams galimybę augti sveikoje, ekologiškai švarioje aplinkoje, nuostabios gamtos prieglobstyje Giruliuose. Dėkinga įstaigos geografinė padėtis (jūra, miškas, tyras oras) atveria plačiausias galimybes vaikų ugdymui, sveikatos stiprinimui. Išvykos prie jūros, sveikatingumo dienos, šventės gamtoje... - tai mūsų ugdytinių gyvenimo kasdienybė. Kvalifikuotos pedagogės, geras aptarnaujantis personalas, šiltos, jaukios patalpos, puikiai paruošta ugdomoji aplinka - tai mūsų "Giliukas".

     Teikiamos nemokamos medicininės paslaugos vaikams. Tai visų rūšių gydomasis kūno masažas, kojų hidromasažas; brontex, vaistažolių inhaliacijos; šildymai-bioptron, infroraudonieji spinduliai; gydomoji ir kvėpavimo mankšta; deguonies kokteiliai, vaistažolių arbatos,  jonizacija, vitaminizacija, sveikatingumo takelis, kūno kultūra.

Darbo laikas grupėse:      

 • Devynios grupės dirba nuo 7 val. 30 min. iki 18 val.
 • Viena "Boružėlių" grupė dirba nuo 7 val. iki 19 val. 

(1,5 val.tėvų apmokamas prailgintas laikas priežiūrai).

2019 m. gegužės mėnesį nuveiksime daug darbelių:

 • kovo mėnesį vaikai nupieš piešinius parodai „Per saulėtą mano šalį“ įstaigos koridoriuje, kad pasidžiaugtų vaikučių darbeliais visi atvykę.
 • nuo kovo iki spalio mėnesio eksponuojame kūrybinius darbus ikimokyklinio ugdymo įstaigų vaikų piešinių parodoje „Saulutė beldžiasi į žemę“ Klaipėdos vaikų ligoninės mažiesiems pacientams ir lankytojams pradžiuginti.
 • kovo-rugsėjo mėnesiais priešmokyklinės „Boružėlių“ grupės vaikai eksponuoja kūrybinius darbus parodoje pavasario tematika.
 • kovo-balandžio mėnesiais organizuosime grupių gamtamokslinės erdvės kūrimą „Žalioji palangė“ (vaikai su tėveliais ir grupių mokytojom inicijuos augalėlių auginimą).
 • balandžio-gegužės mėnesį ekologinio ugdymo projekto grupė organizuos vaikų kūrybinių darbų parodą – „Mūsų žydroji planeta Žemė“ Girulių bibliotekoje.
 • balandžio mėnesį socialinių partnerių mokyklos-darželio „Varpelis“ vaikų kūrybinių darbų parodos pristatymas Klaipėdos lopšelyje-darželyje „Giliukas“ ir l.-d. „Giliukas“ vaikų kūrybinių darbų pristatymas m.-d. „Varpelis“.
 • 7 d. 9.30 val. organizuosime metodinę-žaidimų dienelę „Pasakos „Strazdas, lapė ir varna“ interpretacija“ socialinių partnerių - Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namų auklėtiniams bei žaidimai ant interaktyvių grindų.
 • 9 d. 10.00 val. organizuosime Jogos žaidimus su socialinio partnerio Klaipėdos darželio „Gintarėlis“ vaikais tema „Judėkime kitaip“.
 • nuo 7 iki 10 d. organizuosime šeimos kūrybinių darbų parodą „Mano vaikelis“ (eksponuosime tėvelių pieštus vaikų portretus).
 • 10 d. 9.15 val. paruošime „Šimtakojų“ grupės vaikus dalyvauti vaikų kūrybos festivalyje „Vaidinimų kraitelė“ su vaidinimu „Kaip bitutė ieškojo pagalbos“ autorius nežinomas, Klaipėdos lopšelyje-darželyje „Atžalynas“, adresu Panevėžio g. 3.
 • gegužės mėnesį (data tikslinama) organizuosime sveikatingumo ugdymo projekto sportinę pramogą „Draugystės – ambasadoriai“ su socialiniais partneriais - Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ ugdytiniais.
 • gegužės-birželio mėn. organizuosime vyresniųjų grupių ekskursijas į Girulių biblioteką „Kur gyvena knygos?“.
 • gegužės mėnesį (pagal susitarimą) visuomenės sveikatos priežiūros specialistės paskaita „Saugi elgsena buityje ir gamtoje“, „Saugios atostogos“.
 • gegužės mėnesį visuomenės sveikatos priežiūros specialistės informacija stende „Daugiau fizinės veiklos, daugiau naudos sveikatai“.
 • gegužės mėnesį logopedo parengta stendinė informacija tėvams „Vaikų saugumas visų rūpestis“.
 • nuo 14 d. iki 17 d. Tarptautinė šeimos šventė:
 • 14 d. 15.30 val. „Meškučių“ grupės
 • 14 d. 16.15 val. „Smalsučių“ grupės                                                                                    
 • 14 d. 17.00 val. „Bitučių“ grupės
 • 15 d. 15.30 val. „Varpelių“ grupės 
 • 15 d. 16.15 val. „Žuvyčių“ grupės
 • 16 d. 16.15 val. „Nykštukų“ grupės
 • 17 d. 15.30 val. „Viščiukų“ grupės 
 • 17 d. 16.15 val. „Šimtakojų“ grupės.
 • 21 d. 10.00 val. dalyvausime ikimokyklinio ugdymo įstaigų sveikatos ir sporto šventėje prie jūros „Draugystės krantas“ su „Nykštukų“ grupės vaikais. Renginio vieta Melnragėje neįgaliųjų paplūdimyje.
 • 23 d. 11.00 val. dalyvausime Unicef vaikų bėgime organizuojamame Klaipėdos mieste, 2019 m. įgyvendinami UNICEF vaikų bėgimai visoje Lietuvoje yra skiriami Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencijos 30 – mečiui paminėti
 • gegužės mėnesį sveikatingumo projekto edukacinis-pažintis rytmetis - „Sveikata arbatos puodelyje“. Tėvų vaistinių augalų pristatymas vaikams.
 • gegužės mėnesį parengsime informaciją stende „Vaistinių augalų nauda žmogaus sveikatai“
 • gegužės-birželio mėnesį                             Klaipėdos miesto ikimokyklinių įstaigų vaikų piešinių konkursas-paroda, Klaipėdos savivaldybės Viešosios bibliotekos vaikų centre „Gerviukas“, skirtas vaikų gynimo dienai paminėti
 • 28 d. 10.30 val. muzikinio ugdymo projekto organizuojamas jungtinis socialinių partnerių renginys – „Vaikų išdaigos“, skirtas tarptautinei vaikų gynimo dienai bei Juozo Naujalio metams paminėti Girulių bibliotekos – bendruomenės namų kiemelyje.
 • 29 d. 9.20 val. ogopedo prevencinė ugdomoji veikla „Varpelių“ grupėje – „Šiltuka ir šaltukas“.
 • 31 d. 10.00 val. priešmokyklinio ugdymo „Boružėlių“ grupės vaikų išleistuvės „Lik sveikas, darželi“.
 • 31 d. 12.00 val. priešmokyklinio ugdymo „Pelėdžiukų“ grupės vaikų išleistuvės „Lik sveikas, darželi“.
 • birželio 3 d. 10.00 val. organizuosime sportinę-muzikinę pramogą – „Vaikų gynimo diena“ įstaigos kieme. 
 • Paruošė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Aida Gedrimienė.

linija

TĖVELIŲ DĖMESIUI

INFORMACIJA DĖL PRIĖMIMO Į MOKYKLAS 2019–2020 MOKSLO METAMS

               Pranešame, kad Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-01-25 įsakymu Nr. AD1-183nustatyta, kad prašymai mokytis 2019–2020 mokslo metais,prisijungus prie Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainės (www.klaipeda.lt) paskyros „Priėmimas į mokyklas“, pradedami registruoti:

– nuo š. m. vasario 7 d. 10 val. į I–IV gimnazines klases,
    9–10 jaunimo ir specialiąsias klases,
    I–III socialinių įgūdžių ugdymo klases;
– nuo š. m. vasario 12 d. 10 val. į 6–8 klases;
– nuo š. m. vasario 19 d. 10 val. į 5 klases;
– nuo š. m. vasario 26 d. 10 val. į 2–4 klases;
– nuo š. m. kovo 5 d. 10 val. į 1 klases.

Prašymai Sistemoje registruojami, pradedant lankyti mokyklą, ją keičiant arba toje pačioje mokykloje, pereinant mokytis pagal aukštesnio lygmens ugdymo programą (iš priešmokyklinio į pradinio, iš pradinio į pagrindinio, iš pagrindinio į vidurinio).

 Aktualiausia su priėmimu 2019–2020 mokslo metams susijusi informacija skelbiama Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainės titulinio puslapio paskyroje „Priėmimas į mokyklas“. 

***

 

Giliuko fasadas

****

raudonos rozes

Stebuklingon vaikystės šalin...

Linkime visiems šypsenos ir entuziazmo, kantrybės, puikių pasiekimų. Tegul kiekviena naujų mokslo metų diena veda mūsų vaikus į didelį kelią. Kelią, kuris kartais nulemia netgi visą žmogaus gyvenimą.

Būkime atsakingi ir kūrybiški!

***