DĖKOJAME PARĖMUS IR KVIEČIAME SKIRTI 2 PROCENTUS Dėkojame visiems lopšelio-darželio „Giliukas“ vaikučių tėveliams, darbuotojams, jų draugams, giminėms, kurie 2 procentus savo pajamų mokesčio skiria mūsų darželiui. Parama mums labai svarbi: atnaujinamos ugdymo priemonės, žaislai, gražinama ir turtinama grupių ir lauko žaidimų aikštelių aplinka. (Im. kodas 190434894) Prašome skirti 2 procentus savo pajamų mokesčio 2019 m. už 2018 m.
lten
Trečiadienis, Gegužė 22, 2019

herbas     Klaipėdos miesto
    savivaldybės biudžetinė įstaiga

 Klaipėdos lopšelis-darželis „Giliukas"
Telefonas (8 46) 49 00 95
Adresas: Turistų g. 30, LT-92281 Klaipėda
El.p. giliukas1@gmail.com
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
Įstaigos kodas 190434894
Administracijos darbo laikas:
I–V nuo 8.00 val. iki 12.00 val. ir
nuo 12.30 val. iki 16.30 val.

 

 

 

    MŪSŲ ŠŪKIS:

 "Svarbu yra, kad žmogus būtų sveikas, protingas, bet svarbiausia, kad jis būtų dorovingas"(Šatrijos Ragana)

    Trumpa istorija.

•  vaikų lopšelis-darželis Nr.53 įkurtas 1974 metais, buvo skirtas vaikams su aprimstančiomis tuberkuliozės formomis.
• Po 10 metų lopšelis-darželis reorganizuotas vaikams dažnai sergantiems kvėpavimo takų ligomis.
• 1993 metais įstaiga pavadinta Klaipėdos sanatorinis lopšelis-darželis ,,Giliukas".
• 2007 metais gaisras sustabdė įstaigos veiklą.
• 2008 metais po remonto atnaujinta įstaiga pradėjo veiklą.

2012 metais įstaiga pavadinta Klaipėdos lopšelis-darželis "Giliukas".

 ( Specializuotas)  Skirtas vaikams dažnai sergantiems kvėpavimo takų ligomis

    Apie mus.

  Klaipėdos lopšelis-darželis „Giliukas" yra neformaliojo švietimo mokykla, savivaldybės institucija priskiriama ikimokyklinio ugdymo mokyklų tipui, paskirtis -specializuota įstaiga, vaikams dažnai sergantiems kvėpavimo takų ligomis. Įgyvendinamas "Vaikų sveikatos priežiūros planas", reabilitacinės priemonės: kinezioterapija ir fizioterapija, masažai Sveikatos reabilitaciją atlieka medicinos specialistai, masaruotojas. Vaikų grupės komplektuojamos atsižvelgiant į vaikų amžių. Lopšelio-darželio „Giliukas" ikimokyklinio ugdymo(si) programos turinio pagrindą sudaro vaiko bendrųjų kompetencijų ir gyvenimo įgūdžių ugdymas, siekiant vaiko sveikatos puoselėjimo, saviraiškos galimybių ugdymo(si) procese. Vykdomos neformaliojo ugdymo programos: "Sveikos gyvensenos ugdymo"ir "Kūno kultūros ugdymo".„Giliuko" mokytojai, įgiję aukštas kvalifikacines kategorijas, žingeidūs, atviri naujovėms, ieškantys efektyvių darbo formų, gerinantys pedagoginio proceso kokybę, įgyvendinantys ilgalaikius sveikatingumo, ekologinį, kalbos, meninį, muzikinį, teatrinės veiklos, pilietinio ugdymo projektus, temines – kūrybines savaites, gebantys skleisti pozityviąją darbo patirtį , vedantys autorinius seminarus mieste. Įstaigoje teikiama specialiojo pedagogo (logopedo) pagalba. Specialiųjų poreikių vaikai integruojami į įprastos raidos vaikų grupes. Įstaigoje sudarytos sąlygos ugdytis tautinių mažumų ir socialinės atskirties vaikams. Veikia 10 grupių. Iš jų 2 lopšelio,6 darželio ir 2 priešmokyklinio ugdymo grupės. Ugdymo modelis – 12 val.( Vaikų priežiūros paslauga) ir 10,5 val. Ugdomosios veiklos prioritetai: vaikų, dažnai sergančių kvėpavimo takų ligomis, sveikatos stiprinimas, ekologinis, pilietinis, ugdymas, meninė vaikų saviraiška. Įstaigoje suburtas vaikų vokalinis ansamblis „Šypsenėlė". Papildomas ugdymas : teatrinis , choreografija,  sportinis: krepšis, karate, anglų kalba. Įrengti: Ugdymo (si) saugaus eismo ugdymo, deguonies kokteilių, vaistažolių arbatos kambariai, muzikos ir kūno kultūros salės, masažo , fizioterapijos kabinetai. Veiklos paskirtis - padėti šeimai, ugdyti vaiką, tenkinti tėvų lūkesčius ir poreikius: saugoti ir stiprinti vaikų, dažnai sergančių kvėpavimo takų ligomis, sveikatą, siekti darnaus bendravimo ir bendradarbiavimo tėvų  su pedagogais, užtikrinant vaikų ugdytinų kompetencijų ir gyvenimo įgūdžių įgijimą. „Giliukas"-ugdymo įstaiga esanti arti Baltijos jūros. Tenkinant poreikį pažinti artimiausią aplinką, vaikams sudaromos sąlygos susipažinti su: Girulių mišku, kopomis, paplūdimiu, geležinkelio stotimi, traukiniais, radijo ir televizijos bokštu, kempingu. Pušynų oras gydo vaikus, dažnai sergančius kvėpavimo takų ligomis.

 

 

 

  Giliukas      Mieli tėveliai (globėjai),                                                               

       Suteikite savo vaikams galimybę augti sveikoje, ekologiškai švarioje aplinkoje, nuostabios gamtos prieglobstyje Giruliuose. Dėkinga įstaigos geografinė padėtis (jūra, miškas, tyras oras) atveria plačiausias galimybes vaikų ugdymui, sveikatos stiprinimui. Išvykos prie jūros, sveikatingumo dienos, šventės gamtoje... - tai mūsų ugdytinių gyvenimo kasdienybė. Kvalifikuotos pedagogės, geras aptarnaujantis personalas, šiltos, jaukios patalpos, puikiai paruošta ugdomoji aplinka - tai mūsų "Giliukas".

     Teikiamos nemokamos medicininės paslaugos vaikams. Tai visų rūšių gydomasis kūno masažas, kojų hidromasažas; brontex, vaistažolių inhaliacijos; šildymai-bioptron, infroraudonieji spinduliai; gydomoji ir kvėpavimo mankšta; deguonies kokteiliai, vaistažolių arbatos,  jonizacija, vitaminizacija, sveikatingumo takelis, kūno kultūra.

Darbo laikas grupėse:      

  • Devynios grupės dirba nuo 7 val. 30 min. iki 18 val.
  • Viena "Boružėlių" grupė dirba nuo 7 val. iki 19 val. 

(1,5 val.tėvų apmokamas prailgintas laikas priežiūrai).

linija

Naujienos

lapelis 

Gerb. būsimų ugdytinių tėveliai!

Savivaldybės PLANUOJAMAS vaikų priėmimas į darželius 2019 m. gegužės 20-22 dienomis!!!

  Dėmesio !!!

Klaipėdos miesto sveikatos biuras kviečia dalyvauti BURBULŲ ŠVENTĖJE „Pūsk muilo burbulus, o ne tabako dūmus“. Renginys skirtas mėnesio prieš rūkymą ir Pasaulinės dienos be tabako minėjimui.

Gegužės 31 d. 17 val. susitikime Karlskronos aikštėje, kur drauge su Linksmuoju lagaminu į orą leisime burbulus milžinus. Tai šventė, kurios metu žadinsime ne tik mažųjų, bet ir suaugusiųjų smalsumą, geranoriškai dalinsimės informacija tabako prevencijos tema ir/ar individualiai atsakysime į klausimus šia tema.

Šiuo renginiu norima atkreipti dėmesį į tai, kad:

  • Rūkydami kenkiate ne tik savo pačių, tačiau ir aplinkinių, ypač vaikų, sveikatai. Pavojingų, ligas sukeliančių medžiagų koncentracija smilkstančiuose cigaretės dūmuose yra didesnė nei dūmuose, kurie įtraukiami per cigaretės filtrą.
  • Rūkymas gali turėti įtakos lytinėms funkcijoms ir vaisingumui. Jis taip pat didina persileidimų, negimdinio nėštumo, apsigimimų tikimybę. Rūkymas gali lemti mažesnį naujagimio svorį ar motinos pieno stygių.
  • Pastebėta, kad rūkančių tėvų vaikai kur kas dažniau nei nerūkančių serga bronchitu, bronchine astma, ausies uždegimu, kraujo, smegenų, plaučių vėžiu. Vaikai ypatingai greitai perima suaugusiųjų elgesio modelius, tad rūkančių tėvų vaikai kur kas dažniau pradeda rūkyti.

Dalyvaudami šventėje galime būti pavyzdžiu savo ir kitų vaikams. Kartu praleistas laikas vienija, stiprina ir įkvepia džiaugsmu.

Renginys viešas. Jo metu gali būti filmuojama ir fotografuojama.

 

Gerb. automobilių vairuotojai, jūs esate atsakingi tėvai, atsakingi vairuotojai, todėl kreipiamės dėl pavienių atvejų, kad sutelktai galėtume užtikrinti vaikų  ir kitų pėsčiųjų saugumą ir kad įstaigos kieme bei prieigose nebūtų pažeidžiamos Kelių eismo taisyklės. Būtina praleisti išvažiuojančius  iš kiemo automobilius, apsisukti tik aikštelėje,  neviršyti 20 km/h greičio pėsčiųjų zonoje ir įstaigos kieme. Griežtai draudžiama apsisukinėti, važinėti šaligatviais.Būkime mandagūs ir tolerantiški vieni kitiems. Nekelkime karo dėl patogesnio įvažiavimo, parkavimosi ir paisymo tik asmeninių interesų.  Tai  galime sulyginti  kaip „karą keliuose“ ir „karą kiemuose bei aikštelėse“. 

 Įstaigos teritorija stebima ir filmuojama vaizdo kameromis. Kelių eismo taisyklių pažeidimai bus perduoti Kelių  policijai.

Lopšelio-darželio „Giliukas“ direktorė Marytė Savickienė, Jums linkinti kiekvieno gražaus ir gero atvykimo ir ramaus, saugaus išvykimo.

             INFORMUOJAME

1. Lopšelis-darželis "Giliukas" apdraustas Bendrosios civilinės atsakomybės draudimu. Veiklos civilinė atsakomybė, Produkto civilinė atsakomybė, Neturtinė žala. 

2. Lopšelis-darželis "Giliukas" apdraustasSveikatos priežiūros įstaigų civilinės atsakomybės už pacientams padarytą žalą privaluomuoju draudimu.

3. Lopšeliui-darželiui "Giliukas" 2015-01-19 išduota įstaigos asmens sveikatos priežiūros LICENCIJA  Nr. 3671  teikti šias paslaugas: bendrosios praktikos slaugos ir masažo vaikų sveikatos atstaymui ir reabilitacijai po kvėpavimo takų ligų.

lapelis

    Dėkojame priešmokyklinukų tėveliams, seneliams už gražų bendradarbiavimą, už puikų vaikų auklėjimą, auginimą ir priežiūrą. ...“ Ar būtų tiek giedros be jūsų meilės, tėvystės ir motinystės pareigos šventos?“  Sėkmės visiems rudenį su mokykla susitikt.

Su geriausiais linkėjimais būsimiems pirmokėliams.

"Giliuko" darbuotojai.

Vaikų ir tėvų kūrybinių darbų paroda "Gaubliai" skirta žemės dienai paminėti

 

2

 1

 

LIETUVIŲ KALBOS PROJEKTO „KELIAUJAME KALBOS TAKELIU“ KŪRYBINĖS-TEMINĖS SAVAITĖS EKSKURSIJOS PAS LOGOPEDĄ

 

2019-01-31

Kur susidaro žmogaus balsas? Kam jam reikalinga kalba? Kaip reikia kalbėti, kad mus suprastų esantys šalia ir kodėl vieniems vaikams pavyksta išmokti kalbėti lengvai ir greitai, o kitiems prireikia pagalbos? Ir iš vis, kas tą pagalbą teikia bei kaip? Kad atsakytume į šiuos ir panašius vaikų klausimus sausio 21-31 dienomis organizavome vaikų ekskursijas į logopedo kabinetą lietuvių kalbos projekto „Keliaujame kalbos takeliu“ kūrybinės teminės savaitės metu. Čia juos pasitikusi logopedė Ingrida Kasputytė pakvietė susipažinti su mažuoju drakonu Dragiumi ir paklausyti jo pasakėlės. Klausydami ir patys kartu kurdami pasaką, vaikai ne tik atliko kalbines užduotis pagal kalbos ugdymo modelį (lavino artikuliacinę ir smulkiąją motoriką, mokėsi tarti ir kalboje įtvirtinti šnypščiamuosius garsus, tobulino foneminės klausos ir rišliosios kalbos įgūdžius), tačiau ir sužinojo, kaip susidaro žmogaus balsas, kur burnoje gyvena kiekvienas garsas, kam žmogui reikalinga kalba. Taip pat vaikai susipažino su logopedo darbo priemonėmis ir įrankiais, turėjo galimybę šią profesiją išbandyti patys. Ekskursijos metu vaikai buvo skatinami suprasti, kad jų pagalba draugams mokantis tarti garsus yra labai svarbi.

Ekskursija logopedo kabinete 2019 01 29

 

BORUŽIŲKŲ“ PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖS VAIKŲ IŠVYKA Į KLAIPĖDOS LAIKRODŽIŲ MUZIEJŲ

 

2019-01

Viena iš sudėtingesnių pažinti vaikams sąvokų-laikas. Taip esti todėl, kad vaikas negali jo pamatyti. Tačiau ruošiantis eiti į mokyklą vaikai turi išmokti planuoti savo veiklas bei sukaupti ir išlaikyti tam tikrą laiko tarpą dėmesį, todėl šios sąvokos pažinimas tampa ypač svarbus. Pirmasis žingsnis į šios sąvokos suvokimą-pažintis su laikrodžiu. Todėl sausio mėnesį lopšelio-darželio „Boružiukų“ priešmokyklinio ugdymo grupės vaikai kartu su priešmokyklinio ugdymo mokytoja Ineta Mačiulaitiene išvyko į Klaipėdos Laikrodžių muziejų. Edukacinio užsiėmimo „Mano draugas-laikrodukas“ metu vaikai susipažino su pagrindinėmis laikrodžio dalimis, mokėsi skirti valandas, minutes, siekė suvokti kaip jie susiję su paros, savaitės, mėnesių ir metų sąvokomis. Žinios įtvirtinti vaikai piešė ir gamino savo laikrodžius, kuriuos parsinešė į grupę: stumdydami ir sukiodami savo gamintų laikrodžių rodykles priešmokyklinukai siekė suvokti darželyje praleistos dienos ritmą.

Laikrodziu muziejus 2019 01 (2)