Prašymai dėl vaikų  priėmimo į grupes  nuo 2014-01-01 registruojami Klaipėdos savivaldybės interneto tinklapyje  www.klaipeda.lt

 Mes ateisime, kai paaugsime

 kudikeliai