Apie vaiko sveikatą: http://www.mamairvaikas.lt/tvs/lt/sveikata

L-d „Giliukas“ vaikų profilaktinių sveikatos patikrinimų duomenų analizė už 2016/2017 m. m. (skaityti).

Lopšelio – darželio „ Giliukas " vaikų ligų, dėl kurių nelankė mokyklos, 2016/2017 m. M. duomenų analizė (skaityti).