Apie vaiko sveikatą: http://www.mamairvaikas.lt/tvs/lt/sveikata

L - d „ Giliukas " vaikų ligų, dėl kurių nelankė mokyklos, 2017/2018 m. m. duomenų analizė (skaityti)

L - d „Giliukas“ vaikų profilaktinių sveikatos patikrinimų duomenų analizė už 2016/2017 m. m. (skaityti).

Lopšelio – darželio „ Giliukas " vaikų ligų, dėl kurių nelankė mokyklos, 2016/2017 m. M. duomenų analizė (skaityti).