60 Jubiliejaus svente 47 

 

PEDAGOGŲ VARDINIS SĄRAŠAS 2017-2018 M.M.

 

Eil.Nr.

Vardas, pavardė

Pareigybė

Dėstomas dalykas

Darbo stažas

Išsilavinimas

Kvalifikacijos kategorija (pedagoginė, vadybinė)

1

 

Marytė Savickienė

Direktorė

Vadyba,Ikimokyklinis ugdymas

 35m.

ŠPI

Aukštasis

Vyresnioji auklėtoja

II vadybinė

2

Aida Gedrimienė

Direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui

Vadyba,Ikimokyklinis ugdymas

31 m.

ŠPI

Aukštasis

Auklėtoja metodininkė

II vadybinė

3

Nijolė Medvedeva

 Neformaliojo ugdymo mokytoja

Ikimokyklinis ugdymas

31 m.

ŠPI

Aukštasis

Auklėtoja metodininkė

4

Birutė Šimkutė

Auklėtoja

Ikimokyklinis ugdymas

36 m.

Klaipėdos m. kolegija.

Aukštasis

Auklėtoja metodininkė

5

Asta Bartkuvienė 

Neformaliojo ugdymo mokytoja  Ikimokyklinis ugdymas  26 m. 

Klaipėdos universitetas; Vilniaus dailės akademija.

Aukštasis 

Mokytoja 

6

Romualda Daukšienė

Auklėtoja

Ikimokyklinis ugdymas

40 m.

ŠPI

Aukštasis

Vyresnioji auklėtoja

7

Laimina Alešiūnienė

Auklėtoja

Ikimokyklinis ugdymas

38 m.

ŠPI

Aukštasis

Vyresnioji auklėtoja

8

Ilona Rebždienė

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė

Priešmokyklinis ugdymas

31 m.

KU

Aukštasis

Magistrė

Auklėtoja metodininkė

9

Ingrida Butkienė

Auklėtoja

Ikimokyklinis ugdymas

28 m.

KU

Aukštasis

Vyresnioji auklėtoja

10

Sniežana Jakimavičienė 

Auklėtoja  Ikimokyklinis ugdymas 0 m. 

KU

Aukštasis 

Auklėtoja 

11

Vilma Einikienė

 Meninio ugdymo mokytoja

Muzikinis ugdymas

12 m.

KU, Aukštasis,

KU choro dirigentas

Mokytoja metodininkė

12

Rima Gricanova

Auklėtoja

Ikimokyklinis ugdymas

26 m.

ŠPI

Aukštasis

Vyresnioji auklėtoja

13

Loreta Karpuvienė

Auklėtoja

Ikimokyklinis ugdymas

26 m.

ŠPI

Aukštasis

Auklėtoja metodininkė

14

Laima Laurinaitienė

Auklėtoja

Ikimokyklinis ugdymas

25 m.

ŠPI

Aukštasis

Vyresnioji auklėtoja

15

Lina Patkaukienė

Auklėtoja

Ikimokyklinis ugdymas

21 m.

KK

Aukštasis

 

Auklėtoja metodininkė

16

Raimonda Užpalienė

Auklėtoja

Ikimokyklinis ugdymas

30 m.

ŠPI

Aukštasis

Vyresnioji auklėtoja

17

Audronė Žemgulienė

Auklėtoja

Ikimokyklinis ugdymas

21 m.

KU

Aukštasis

Vyresnioji auklėtoja

18

Ineta Mačiulaitienė

Priešmok. ugdymo

pedagogė

Priešmokyklinis ugdymas

22 m.

ŠPI

Aukštasis

Mokytoja metodininkė

19

Vilma Vilkienė

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė                             

Priešmokyklinis  ugdymas

17 m.

ŠPI

Aukštasis

Auklėtoja metodininkė

20

Kristina Janavičienė

Auklėtoja Ikimokyklinis ugdymas 13 m. KU Aukštasisi

Vyresnioji auklėtoja

21

Ingrida Kasputytė

Logopedė

Specialusis ugdymas - logopedija

10 m.

ŠU

Aukštasis

Magistras

Logopedė metodininkė

22 

Anžela

Malyševa 

Auklėtoja,priešmokyklinio ugdymo pedagogė  Ikimokyklinis ir preišmokyklinis ugdymas

10 m. 

VPU Aukštasis. Studijuoja Lietuvos edukologijos universiteto ugdymo mokslų fakultete ikimokyklinės ir preišmokyklinės pedagogikos studijų 3 kurse

 

Auklėtoja 

 

 

 

 

 

 

                                Pastabos. * Auklėtojas privalo turėti aukštąjį arba aukštesnįjį (specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) išsilavinimą ir būti baigęs vieną iš mokytojų rengimo ikimokyklinėms įstaigoms arba edukologijos studijų krypties programų ir turintis auklėtojo kvalifikaciją. **Priešmokyklinės grupės pedagogas privalo turėti aukštąjį arba aukštesnįjį išsilavinimą, būti įgijęs ikimokyklinio amžiaus vaikų auklėtojo arba (ir) pradinių klasių mokytojo kvalifikaciją ir papildomai išklausęs priešmokyklinio ugdymo kvalifikacijos tobulinimo kursą pagal Švietimo ir mokslo ministerijos reikalavimus atitinkančias kvalifikacijos tobulinimo programas.

 

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,GILIUKAS”
DARBUOTOJAI

Direktorius-1

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui -1

Direktoriaus pavaduotojas ūkio ir bendriesiems klausimams -1

Specialistas apskaitiai – 1

Raštinės admininstratorius – 1

Masažuotojas – 1

Logopedas – 1

Meninio ugdymo mokytojas – 1

Priešmokyklinio ugdymo pedagogas –4

Auklėtojas - 13

Neformaliojo švietimo mokytojas -2

Aptarnaujantis, technikinis personalas – 28

Iš viso dirba 55 darbuotojai

 

Atnaujinta Antradienis, 22 Gegužė 2018 11:44