Prašymų formos:

1. Prašymas priimti į priešmokyklinę grupę (6-7m).

Prašymai dėl vaikų  priėmimo į grupes  nuo 2014-01-01 registruojami Klaipėdos savivaldybės interneto tinklapyje  www.klaipeda.lt

   Informaciją apie laisvas vietas visose Klaipėdos  miesto ikimokyklinėse įstaigose rasite tinklapyje www.klaipeda.lt.

   Priimant vaiką į ikimokyklinio ugdymo įstaigą (grupę), įstaigos direktoriui pateikiama: dokumentai ar jų nuorašai, patvirtinantys šeimos sudėtį, jos socialinę padėtį ir kitus faktus, kuriais remiantis  taikomos užmokesčio lengvatos; Gydytojų pažyma apie vaiko sveikatą ir rekomendacija dėl sergamumo dažnomis kvėpavimo takų ligomis. Vaiko priėmimas į ikimokyklinio ugdymo įstaigą (grupę) įforminamas dvišale (tėvų ar globėjų ir švietimo įstaigos) ugdymo sutartimi.

  Grupės komplektuojamos kasmet nuo gegužės 1 dienos iki rugsėjo 1 dienos ir, atsižvelgiant į grupių užpildymo pokyčius, gali būti papildomos per mokslo metus. Specializuotos  paskirties grupės komplektuojamos pagal gydytojų rekomendacijas dažnai kvėpavimo takų ligomis sergantiems vaikams.