Klaipėdos miesto savivaldybės korupcijos prevencijos 2017–2019 metų programa (skaityti)) .

Korupcijos prevencijos programa (skaityti).
Korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių planas (skaityti).
Klaipėdos lopšelio-darželio „Giliukas“ korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo ataskaita už 2015 m. (skaityti).