2018 m. liepos 2 d. Klaipėdos miesto savivaldybė skelbia konkursą Klaipėdos lopšelio-darželio "Giliukas" direktoriaus pareigoms eiti. Pretendentų atrankos posėdžio data 2018 m. rugsėjo 27 d.

(konkursas neįvyko)

Išsamesnė informacija pagrindiniame skelbime www.klaipeda.lt skiltyje Gyventojui/ Karjera