2017 m. spalio mėnesį nuveiksime daug darbelių:

vrugsėjo-lapkričio mėnesiais eksponuojame vaikų piešinius parodoje Vaikai nupieš kūrybinius darbus parodai „Pasisupk ant rudeninio klevo lapo“ įstaigos koridoriuje, kad pasidžiaugtų vaikučių darbeliais visi atvykę.

vrugsėjo - lapkričio mėnesiais „Boružėlių“ priešmokyklinės gupės vaikai nupiešė ir eksponuoja kūrybinius darbus ant sienelės koridoriuje

vkovo-gruodžio mėnesiais eksponuojame vaikų kūrybinius darbus ikimokyklinio ugdymo įstaigų vaikų piešinių parodoje „Saulutė ritasi per dangų“ Klaipėdos vaikų ligoninėje mažiesiems pacientams ir lankytojams pradžiuginti.

vrugsėjo -gruodžio mėnesiais lietuvių kalbos ugdymo projekto „Keliaujame kalbos takeliu“ idėja - knygelės „Trumpos Giliuko istorijos“ ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams kūrimas

I etapas - vaikai šeimoje prisimena ar sukuria trumpą istoriją atsitikusią su ąžuolo giliuku, kartu su tėvais aprašo trumpais sakiniais.

II etapas – tėvai kuria lavinamąją užduotį „giliuko“ tema. (pvz.: raidžių įrašymui į langelius, paveikslėlio trafaretas spalvinimui, taškelių jungimas, kūrybinio darbelio iš gamtinės medžiagos pavyzdys, įvairūs kūrybiniai darbai ir kt.).

vspalio mėnesį organizuosime vaikų ekskursijas į mišką, prie jūros Pasaulinei širdies dienai paminėti.

vnuo rugsėjo 23 d.iki spalio 3 d. organizuosimesveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro inicijuotą akciją „Apibėk mokyklą“, kuri kviečia ugdymo įstaigų mokinius ir mokytojus bei kitus įstaigos darbuotojus aktyviai sportuoti, stiprinti vaikų fizinę ir psichinę sveikatą.

vnuo 2 d. iki 6 d. organizuosime vaikų saugaus eismo ugdymo projekto teminę-kūrybinę savaitę „Aš saugus, kai žinau“:

-          3 d. kviesime vaikus į edukacinį-pažintinį rytmetį „Keturi ratai“ ir su visuomenės sveikatos specialiste pravesime praktinius užsiėmimus vaikams „Apsaugok save kelyje -užsidėk atšvaitą“:

9.30 val.: „Nykštukų“ ir „Boružėlių“ grupių vaikus;

10.00 val.: „Smalsučių“ ir „Šimtakojų“grupių vaikus;

10.30 val.: „Bitučių“ ir „Pelėdžiukų“ grupių vaikus.

-          organizuosime priešmokyklinukų ir vyresniųjų grupių vaikų išvykas į saugaus eismo klasę; (datos tikslinamos);

-          organizuosime edukacines pažintines ekskursijas su saugos liemenėmis prie eismo kelio, į geležinkelio stotį;

-          organizuosime vaiko ir šeimos kūrybinių darbų parodą iš gamtinės medžiagos saugaus eismo tematika „Mažos mašinėlės man labai patinka“.

v9 d. nuo 9.00 val. iki 11.00 val. organizuosime ir kviesime „Boružėlių“ ir „Pelėdžiukų“ priešmokyklinės grupės vaikus į MB „Mažųjų ugdymas“ duonos kepaliuko atsiradimo ir gamybos proceso edukacinę veiklą „Duonos kepaliukas“

vnuo 9 iki 13 d. sveikatingumo ugdymo projekto „Augu sveikas ir saugus“ darbo grupė organizuos teminę savaitę - „Ir saugus ir sveikas auga mūsų vaikas“ (alkoholio, tabako ir kt. psichiką veikiančių medžiagų prevencinė programa):

-          organizuosime išvykas į Klaipėdos priešgaisrinę ir gelbėjimo valdybą; (datos tikslinamos);

-          vaiko ir šeimos rankų darbelių parodos organizavimas įstaigoje ir Girulių bibliotekoje tema „Gaisrui – NE“;

-          Palangos lopšelio-darželio ,,Žilvinas“ vaikų rankų darbų parodos organizavimas ,,Gaisro pavojai“;

-          organizuosime susitikimą su visuomenės sveikatos priežiūros specialiste tema: ,,Mityba“, ,,Emocijos“, ,,Rūkymo žala“, ,,Alkoholio žala“ panaudojant magnetinę lentą ir magnetų rinkinį;

vnuo 16 d. iki 20 d. organizuosime ekologinio ugdymo projekto „Gamta – mūsų namai“ veiklą – vaikų kūryba gamtoje - „Gamta vaiko akimis“, bei meninio ugdymo projekto „Kuriantis vaikas – laimingas vaikas“ kūrybinę-teminę savaitę – „Po rudens lapu“, rengsime vaiko ir šeimos kūrybinių darbų parodą.

vnuo 18 d. iki 27 d. kviesime šeimasį rudens vakarojimus:

-          18 d. 15.30 val. „Nykštukų“ grupės- improvizuota muzikinė pasaka „Katinėlis ir gaidelis“;

-          18 d. 16.15 val. „Šimtakojų“ grupės - „Katinėlis ir gaidelis“.

-          25 d. 15.30 val. „Varpelių“ grupės - „Pilna rudens pintinė daržovių įvairių“;

-          25 d. 16.15 val. „Smalsučių“ grupės –edukacinis renginys - piemenėlių šventė - ganiavos pabaigtuvės „Ožio diena“.

-          26 d. 15.30 val. „Žuvyčių“ grupės - „Prisirinkom daržovių kraitelę“;

-          26 d. 16.15 val. „Pelėdžiukų“ grupės - „Margieji rašteliai“, tautinio kostiumo metams paminėti.

-          27 d. 15.30 val. „Bitučių“ grupės - „Ožio diena“ ganiavos pabaiga;

-          27 d. 16.15 val. „Boružėlių“ grupės - „Margieji rašteliai“, tautinio kostiumo metams paminėti.

vspalio mėnesį kviesime į visuomenės sveikatos priežiūros specialistės paskaitą ikimokyklinukams „Būsiu sveikas- ko reikia organizmui“ (susitarus).

vspalio mėnesį kviesime ir organizuosime muzikinio ugdymo projekto rytmetį - „Muzikos instrumentų karalijoj“, skirtą tarptautinei muzikos dienai paminėti.

vspalio mėnesį kviesime į visuomenės sveikatos priežiūros specialistės praktinį užsiėmimą ikimokyklinukams „Mano mėgstami ir man naudingi produktai“ (pagal susitarimą).

v18 d. 10.30 val. dalyvausime edukaciniame - kultūros projekte „Vaikų kultūros dienos“ Žvejų kultūros rūmų bendruomenių namuose.

 GILIUKO  40 METŲ JUBILIEJUS PROGA SVEIKINAME VISUS BENDRUOMENĖS NARIUS.

Geriausiai saugoti laiką moka smėlio laikrodžiai – nė vienos kruopelytės pro šalį. Tačiau daug svarbiau, kad laikas tekėtų prasmingai. Linkiu visiems, kad Jūsų laikas skaičiuotų tik laimingas ir prasmingas akimirkas. O lopšelis-darželis „Giliukas“ gyvuotų ir būtų reikalingas Klaipėdiečiams daugelį metų. Direktorė Marytė Savickienė

Giliuko fasadas

****

DĖKOJAME AB KLAIPĖDOS NAFTA UŽ PARAMĄ , KURIOS DĖKA PRATURTINOME LAUKO AIKŠTYNUS NAUJAIS ŽAISMINGAIS ĮRENGIMAIS KŪRYBINIAMS ŽAIDIMAMS

Dėkojame AB“ Klaipėdos nafta” vadovams

už finansinę paramą 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 metais. Šios paramos dėka atliktas sporto salės remontas, įrengtas šiuolaikiškas sporto aikštynas kieme, lauko aikštelė su saugiais įrengimais, ankstyvojo amžiaus vaikams, įsigytas šviesos terapijos aparatas „Bioptron“. Giliuko vaikams sudarytos geros sąlygos kūno kultūros ugdymui, sveikatos stiprinimui, Klaipėdos lopšelio-darželio „Giliukas“ netipinei „Sveikos gyvensenos ir sveikatos saugojimo programai“ įgyvendinti, kvėpavimo takų ligomis dažnai sergantiems vaikams.

   raudonos-rozes

Stebuklingon vaikystės šalin...

Linkime visiems šypsenos ir entuziazmo, kantrybės, puikių pasiekimų. Tegul kiekviena naujų mokslo metų diena veda mūsų vaikus į didelį kelią. Kelią, kuris kartais nulemia netgi visą žmogaus gyvenimą.

Būkime atsakingi ir kūrybiški!

***

 

 

    


lapelis    

 


Atnaujinta Trečiadienis, 04 Spalis 2017 05:35