2017 m. vasarą nuveiksime daug darbelių: 

 

 

vkovo-rugsėjo mėnesiais eksponuojame vaikų piešinius parodoje „Prisėdo saulytė lauke ant akmens“ įstaigos koridoriuje, kad pasidžiaugtų vaikučių darbeliais visi atvykę.

vkovo-gruodžio mėnesiais vaikai nupiešė kūrybinius darbus ikimokyklinio ugdymo įstaigų vaikų piešinių parodai „Saulutė ritasi per dangų“ Klaipėdos vaikų ligoninės mažiesiems pacientams ir lankytojams pradžiuginti.

vbirželio-liepos mėnesiais eksponuosime įstaigos bendruomenės kūrybinės popietės - „Kūrybinio polėkio įkvėpti“ įspūdžius fojė.

vbirželio-liepos mėnesiais organizuosime edukacines–pažintines ekskursijas Girulių biblioteką – „Kur gyvena knygos“.

vbirželio-liepos mėnesiais organizuosime vaikų edukacines - pažintines ekskursijas „Žaidžiame prie jūros“.

v10 d. 9.30 val. kviesime vaikus į „Bitės“ teatro spektaklį „Skruzdėlytės Ferdos nuotykiai“

Vaidinimas tai muzikinis pasakojimas,kuriame vaikų laukia susitikimas su skruzdėlyte Ferda ir lauko pele Lile. Vaikai kartu su Ferda mokysis gamtos mokslų, sužinos kaip atsiranda skruzdeliukai, išmokys Ferdą medžių lapų pavadinimų. Visi kartu šoks linksmą šokį ir dainuos dainelę

vKovo- rugsėjo mėnesiais eksponuojame vaikų piešinius parodoje „Prisėdo saulytė lauke ant akmens“ įstaigos koridoriuje, kad pasidžiaugtų vaikučių darbeliais visi atvykę.

vKovo-gruodžio mėnesiais vaikai nupiešė kūrybinius darbus ikimokyklinio ugdymo įstaigų vaikų piešinių parodai „Saulutė ritasi per dangų“ Klaipėdos vaikų ligoninės mažiesiems pacientams ir lankytojams pradžiuginti.

vbirželio mėnesį ekologinio projekto vadovas organizuoja vaikų ir šeimos kūrybinių darbų parodą „Prikelkime daiktą antram gyvenimui“ Klaipėdos miesto savivaldybės Viešosios bibliotekos Girulių filialo - bendruomenės namų fojė. (informacija bibliotekos internetinėje svetainėje - http//www.biblioteka.lt).

vbirželio-liepos mėnesiais eksponuosime įstaigos bendruomenės kūrybinės popietės - „Kūrybinio polėkio įkvėpti“ įspūdžius fojė.

vnuo gegužės mėn. iki birželio 10 d. meninio ugdymo projekto „Kūrybingas vaikas- laimingas vaikas“ darbo grupė organizuoja Klaipėdos miesto ikimokyklinių įstaigų vaikų piešinių parodą – konkursą, skirtą tarptautinei vaikų gynimo dienai paminėti, Klaipėdos savivaldybės Viešosios bibliotekos Pempininkų filiale. (informacija bibliotekos internetinėje svetainėje - http//www.biblioteka.lt).

vbirželio-liepos mėnesiais organizuosime edukacines–pažintines ekskursijas Girulių biblioteką – „Kur gyvena knygos“.

vbirželio-liepos mėnesiais organizuosime vaikų edukacines - pažintines ekskursijas „Žaidžiame prie jūros“.

v1 d. organizuosime Vaikų gynimo dienos šventę:

- kviesime vaikus į klouno Lulu spektaklį „Kaip klounas laimės ieškojo“, aktorius Linas Lukošius;

- organizuosime sportinę-muzikinę pramogą vaikams lauke „Vaikų gynimo diena“ (sportinės estafetės, burbulų šou)

v1 d. organizuosimepadėkos popietę „Lietuviškų dainų vainikas“.

v26 d. 15.00 val. „Pelėdžiukų“ priešmokyklinio ugdymo grupės vaikų išleistuvės „Lik sveikas, darželi“.

v7 d. organizuosime vaikų saugaus eismo ugdymo projekto edukacinę popietę su vaikais – „Trijų švieselių miestelyje“.

v8 d. kviesime vaikus į Šiaulių „Magijos“ teatro „Programa su gyvūnais“. Artistė Nina Kundrotienė.

v9 d. Rokiškio miesto priešmokyklinio ugdymo pedagogų metodinė diena Klaipėdos lopšeliuose darželiuose „Atžalynas“, „Giliukas“:

-   atvira pažintinė-komunikacinė-meninė ugdomoji veikla „Pelėdžiukų“ priešmokyklinio ugdymo grupėje „Indėnų gentis“. Priešmokyklinio ugdymo pedagogė I. Rebždienė.

-   pranešimas „Klaipėdos lopšelio-darželio „Giliukas edukacinės aplinkos vaikų savimonei ir saviraiškai“. Direktorė M. Savickienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui A. Gedrimienė.

-   pranešimas „Funkcionali aplinka įtakojanti priešmokyklinio amžiaus vaikų kompetencijų ugdymąsi“. Priešmokyklinio ugdymo pedagogė I. Mačiulaitienė.

vbirželio mėnesį visuomenės sveikatos priežiūros specialistė organizuos praktinis užsiėmimus „Fizinės veiklos intensyvumas-didesnę nauda sveikatai“. (data tikslinama).

vnuo 19 d. iki 23 d. organizuosime sveikatingumo ugdymo projekto teminę savaitę – ,,Sveikatos žolynėliai“: - -- parengsime informaciją tėvų lentai „Vaistinių augalų nauda žmogaus sveikatai“

-   organizuosime susitikią su žolininku įstaigoje (data tikslinama)

-   organizuosime ekskursijas į mišką ,,Miško žolynėliai“

-   organizuosime arbatos skanavimo rytmety lauke ,,Prie puodelio arbatos“ pakviečiant vaikų tėvelius, bendruomenės narius – atsakingos priešmokyklinio ugdymo pedagogės (data tikslinama)

v23 d. organizuosime Rasos šventę „Paparčio žiedo beieškant“, sveikinsime Jonukus, Janinas, tėveliai nupins mergaitėms vainikėlius organizuosime Rasos šventę

 GILIUKO  40 METŲ JUBILIEJUS PROGA SVEIKINAME VISUS BENDRUOMENĖS NARIUS.

Geriausiai saugoti laiką moka smėlio laikrodžiai – nė vienos kruopelytės pro šalį. Tačiau daug svarbiau, kad laikas tekėtų prasmingai. Linkiu visiems, kad Jūsų laikas skaičiuotų tik laimingas ir prasmingas akimirkas. O lopšelis-darželis „Giliukas“ gyvuotų ir būtų reikalingas Klaipėdiečiams daugelį metų. Direktorė Marytė Savickienė

Giliuko fasadas

****

DĖKOJAME AB KLAIPĖDOS NAFTA UŽ PARAMĄ , KURIOS DĖKA PRATURTINOME LAUKO AIKŠTYNUS NAUJAIS ŽAISMINGAIS ĮRENGIMAIS KŪRYBINIAMS ŽAIDIMAMS

Dėkojame AB“ Klaipėdos nafta” vadovams

už finansinę paramą 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 metais. Šios paramos dėka atliktas sporto salės remontas, įrengtas šiuolaikiškas sporto aikštynas kieme, lauko aikštelė su saugiais įrengimais, ankstyvojo amžiaus vaikams, įsigytas šviesos terapijos aparatas „Bioptron“. Giliuko vaikams sudarytos geros sąlygos kūno kultūros ugdymui, sveikatos stiprinimui, Klaipėdos lopšelio-darželio „Giliukas“ netipinei „Sveikos gyvensenos ir sveikatos saugojimo programai“ įgyvendinti, kvėpavimo takų ligomis dažnai sergantiems vaikams.

   raudonos-rozes

Stebuklingon vaikystės šalin...

Linkime visiems šypsenos ir entuziazmo, kantrybės, puikių pasiekimų. Tegul kiekviena naujų mokslo metų diena veda mūsų vaikus į didelį kelią. Kelią, kuris kartais nulemia netgi visą žmogaus gyvenimą.

Būkime atsakingi ir kūrybiški!

***

 

 

    


lapelis    

 


Atnaujinta Pirmadienis, 10 Liepa 2017 11:53