Laisvos vietos  vaikams grupėse: 3-6 m. vaikams yra laisvų vietų

 

  Laisvos vietos darbuotojams.

Mokytojų poreikis švietimo įstaigoje

Eil. Nr. Mokykla Dėstomas dalykas Krūvis Darbo pobūdis (laikinas, nuolatinis) Data (nuo kada gali būti įdarbintas)

Kontaktas

(asmuo, tel. Nr.)

 1.  Lopšelis-darželis "Giliukas"

 

  

2018 m. lapkričio 15 d. Klaipėdos miesto savivaldybė skelbia konkursą Klaipėdos lopšelio-darželio "Giliukas" direktoriaus pareigoms eiti. Pretendentų atrankos posėdžio data 2019 m. kovo 14 d. 

Išsamesnė informacija pagrindiniame skelbime www.klaipeda.lt skiltyje Gyventojui/ Karjera